top of page
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου www.michalakispyridoula.com υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με αυτούς, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών
και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.


Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου, καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης
μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται από την Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή
κριθεί αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται
και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου, όπου
περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), ο ίδιος ο
ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα,
γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ., καθώς και κάθε δικαίωμα ή
αξίωση που πηγάζει από αυτά, τα αφορά ή έλκεται από αυτά, (εφεξής περιεχόμενο)
αποτελεί βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από
το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.


Το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί»,
να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη
αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό
προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς
απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπό μας, χωρίς να θίγονται με
κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.


Η Επιχείρησή μας, που εδρεύει στην πόλη της Ρόδου, είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των
Δεδομένων σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: διεύθυνση: Αποστόλου Παύλου76, Ρόδος, ΤΚ 85133, τηλέφωνο +30 6936269276, email: michalaki.nutrition@gmail.com


Η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική
Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου, σύμφωνα
με όσα ορίζει η Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε
μαζί μας απευθείας στο michalaki.nutrition@gmail.com

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου.

Χρήση cookies
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στη
διαφάνεια σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Γι’ αυτό, παραθέτουμε
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα μας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookies.

Περιορισμός και αποκλεισμός ευθύνης
Η Επιχείρησή μας, στο πλαίσιο του νόμου αλλά και δεδομένης της φύσης και έκτασης του
διαδικτύου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής
αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.


Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει». Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση
δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου
της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για το
Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το
περιεχόμενο της. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την
πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα
αποτελέσματά τους.


Σε περίπτωση ύπαρξης διαφημίσεων ή προβολής διαφημιστικού υλικού την ευθύνη για το
περιεχόμενο και την νομιμότητα του υλικού αυτού φέρει κάθε διαφημιζόμενος ή άμεσα ή
έμμεσα προβαλλόμενος και μόνο αυτός. Αντίστοιχη παραίτηση από κάθε ευθύνη μας
ισχύει για κάθε άλλο δικτυακό τόπο, στον οποίο γίνεται τυχόν παραπομπή με link ή με
«σύνδεσμο» ή μέσω διαφημιστικού συνδέσμου. Την ευθύνη των δικτυακών αυτών τόπων
για κάθε θέμα φέρουν οι ιδιοκτήτες τους. 


Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου δεν
αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση,
οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να
ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της
Επιχείρησης.

«Σύνδεσμοι» (Links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν μόνο γι’ αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που
ανήκουν σε τρίτους. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε
δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από σχετικούς συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι
έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του
ιστοτόπου μας, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους
αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων
δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του
περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Επιχείρηση, η οποία δεν φέρει
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την
ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου
μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους
δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό
δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται
η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του
διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και
δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται
υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί
εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την
εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια της Ρόδου.

bottom of page